Dziekan Wydziału Architektury

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka 
dziekan-arch@pg.gda.pl

Biogram

 

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. PG 
jszczep@pg.gda.pl

Zakres kompetencji

Biogram

 

Prodziekan ds. Rozwoju

dr inż arch. Justyna Borucka 
jborucka@pg.gda.pl    

Zakres kompetencji

Biogram

 

Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji

dr inż. arch. Piotr Marczak 
pmar@pg.gda.pl

Zakres kompetencji

Biogram

 

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. arch. Magdalena Podwojewska 
mpod@pg.gda.pl

Zakres kompetencji

Biogram

 

Dyrektor Administracyjny

mgr inż. Piotr Iwańczak
piotr.iwanczak@pg.gda.pl