KURS TYMCZASOWO ZAWIESZONY

SZKOŁA WYOBRAŹNI

SZKOŁA WYOBRAŹNI PRZESTRZENNEJ „ AKSONOMETRIA I KOMPOZYCJA" prowadzi  zajęcia rozwijające wyobraźnię przestrzenną i ułatwiające zrozumienie przestrzeni zarówno w aspekcie geometrycznym jak i artystycznym oraz ogólną orientację w stylach różnych epok. Realizowane jest to poprzez naukę podstaw rzutowania na dwie i więcej rzutni, podstaw rysunku aksonometrycznego i perspektywicznego, podstaw kompozycji artystycznej oraz kształcenie umiejętności swobodnego rysunku odręcznego z wyobraźni a także wykładów i ćwiczeń z wybranych zagadnień historii kultury.

 

Udział w zajęciach jest odpłatny. Opłaty przyjmowane są za dwa miesiące z góry.

Isteniej możliwość dopisania się w trakcie zajęć - podczas już rozpoczętego kursu.

Opłata za dwa miesiące, obejmująca 8  trzygodzinnych, kolejnych spotkań wynosi 480 zł.

Zapisy i potwierdzenia wpłat od 01 czerwca 2015r, przyjmuje w godzinach od 8.00-15.00 Sekcja Finansowa Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej – Gmach Główny pokój 319a, Tel. 058 347 12 33.

Wpłaty na odpłatną formę kształcenia:

Kurs SZKOŁA WYOBRAŹNI PRZESTRZENNEJ „AKSONOMETRIA I KOMPOZYCJA" 016286 proszę dokonywać na podane konto:

Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

BZ WBK 75 1090 1098 0000 0001 2023 9037

Opłata za Szkołę Wyobraźni Przestrzennej nr zadania 016286, imię i nazwisko uczestnika

Dodatkowych informacji udziela kierownik kursu mgr inż. Arch. Antonina Błocka Tel 58 552 37 24; 502 792 113; a.blocka@chello.pl

Zajęcia rozpoczynają się 5 września. Należy przynieść: kartki papieru rysunkowego formatu A3, ołówki miękkie typu B (B2,B3,B4), gumkę chlebową.

Serdecznie zapraszamy.