Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów doktoranckich na kierunku Architektura
Wszelkie informacje dostępne są również na stronie:
http://pg.edu.pl/rekrutacja/studia-doktoranckie
Opiekunem studiów doktoranckich na kierunku Architektura jest dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
e-mail: jszczep@pg.gda.pl

 

Studia Doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej rozpoczynają się od 26 września 2016 r.

Szanowni Państwo Doktoranci, 

uprzejmie informuję, że zajęcia będą się odbywały w poniedziałki: 17.00 - 2 bloki po 1,5 godz. i wtorki: godz. 16.15 - dwa bloki po 1,5 godz., w sali 312 a. 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 17 października (pon.) w godz. 17.00- 19.20.15. i w pierwszej części będzie miało charakter organizacyjny (przedstawienie i omówienie   programu studiów oraz warunków zaliczenia kursów i in. spraw), w drugiej odbędzie się wykład. Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Plan wykładów i seminariów zostanie opublikowany w najbliższy poniedziałek (10 października).

Z pozdrowieniami,

Kierownik Studiów doktoranckich WA PG
dr hab. Małgorzata Dymnicka 

Information for foreign PhD Students: 

Dear PhD Students, 
I should like to let you know the arrangements for classes over the coming term. 

The classes will be held in room 312A as follows: (a) Mondays, at 17. 0, in two blocks lasting for 1.5 hours each; and (b) Tuesdays, at 16.15; also in two blocks lasting for 1.5 hours each.

The first classes will be held on Monday, October 17 from 17.00 to 20.15 in room 312A. The first part will be of an organizational nature covering, among other things, the programme of studies and the arrangements for assessments. During the second part there will be a lecture.

I invite all PhD Students to attend the first classes.

PhD Students  from Iran are invited for a meeting in my office, room 301, on Monday, October 17 at 15.30 to discuss the individual rules for participation in the programme of studies at the Faculty of Architecture. If you have any questions please contact me at: mdym@pg.gda.pl

The plan of lectures and seminars will be published next Monday (October 10).

Kind regards,

Head of PhD Studies Faculty of Architecture Technical University of Gdańsk
dr hab. Małgorzata Dymnicka

 


Przyjęcia na studia odbywają się od 1 lipca 2016 r. do 21 września 2016 r.

Uprzejmie informuję, że lista Kandydatów przyjętych na Studia Doktoranckie w roku ak. 2016/2017
ukaże się na stronie WA PG w środę (28 września br).Kierownik Studiów Doktoranckich WA PG

dr hab. Małgorzata Dymnicka
Rozmowa kwalifikacyjna (22 września), odbędzie się w prządku alfabetycznym. Będzie trwała ok. 10 min.

Komunikat w sprawie rekrutacji na I rok Studiów Doktoranckich:

I tura rozmowy kwalifikacyjnej dla Kandydatów na Studia Doktoranckie na WA PG, dla  nie-architektów odbędzie się we wtorek 20 września o godz. 10.30 w pok. 301.

II tura rozmów dla wszystkich Kandydatów odbędzie się 22 września (czwartek), w godz. 10-14, pok. 312 a.

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Małgorzata Dymnicka


WYMAGANIA REKRUTACYJNE:
Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie jest:

 • Przedstawienie przez kandydata zgody samodzielnego pracownika naukowego na sprawowanie opieki naukowej, 
 • Zarejestrowanie się na stronie http://rekrutacja.pg.gda.pl
 • Dostarczenie w terminie ogłoszonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną kompletu dokumentów. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia trzeciego stopnia oraz miejsce i termin ich składania zostaną ogłoszone przez wydziałową komisję rekrutacyjną na stronie http://pg.edu.pl/ najpóźniej dwa miesiące przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. 

Postępowanie rekrutacyjne na Wydziale Architektury ma charakter konkursu. Kandydaci otrzymują ocenę (od 2,0 do 5,0) stanowiącą średnią arytmetyczną obliczaną wg następującego wzoru: ocena punktowa = 1/3 x (ocena z dyplomu ukończenia studiów) + 1/3 x (ocena z rozmowy kwalifikacyjnej) + 1/3 x (ocena za publikacje i działalność naukową).

 

Do podania o przyjęcie na Studia Doktoranckie należy dołączyć:

 • wydrukowaną deklarację udziału w rekrutacji po zarejestrowaniu się na stronie http://www.rekrutacja.pg.gda.pl
 • życiorys kandydata (CV),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
 • informację o pracy dyplomowej (tytuł, promotor, ocena),
 • suplement do dyplomu lub poświadczony wykaz ocen w karcie przebiegu studiów,
 • pisemną zgodę profesora lub doktora habilitowanego na podjecie funkcji opiekuna naukowego,
 • dwie fotografie (jedno zdjęcie legitymacyjne, jedno zdjęcie jak do dyplomu 4,5x6,5),
 • ksero dowodu osobistego.

Podstawę przyjęcia stanowi decyzja Komisji Rekrutacyjnej na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin składania dokumentów 21 września 2016 r., które należy dostarczyć do dziekanatu Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska pok. 158 GG 

Kontakt

Studia Doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.

Kierownik Studiów

dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG
e-mail: mdym@pg.gda.pl

Przewodniczący Komisji ds. Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury PG

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
e-mail: jszczep@pg.gda.pl

Sekretariat

Kamila Kiryło
tel. (058) 348-61-66,  
e-mail: kamkac@pg.gda.pl

Przydatne strony:

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej

Dział Spraw Naukowych

DoctorAnts

 

Przedstawiciele w Uczelnianej Radzie Doktorantów:

Natalia Pomaz – RW i SDPG
Katarzyna Sulewska  – SDPG
Anna Golędzinowska – SDPG
Karolina Krause- SDPG
Piotr Smolnicki - SDPG
(RW - Rada Wydziału, SDPG - Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej)