PODYPLOMOWE STUDIA URBANISTYKI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

„PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI I ZARZĄDZANIE"
termin rozpoczęcia – po zebraniu 20 zgłoszeń

dla zainteresowanych przestrzenią projektantów, developerów, pracowników administracji samorządowej i rządowej: architektów, inżynierów budownictwa, komunikantów, geografów, ekonomistów, prawników, geodetów itp.

informacje szczegółowe