KIERUNEK ARCHITEKTURA

Termin Sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta: 8, 9, 10 czerwiec 2017 r.

O rezerwację akademika na czas sprawdzianu wnioskuje się w systemie rekrutacyjnym.

 

Uwaga, przy przyjęciu studenta w trybie przeniesienia obowiązują wydziałowe zasady:                                                          http://arch.pg.edu.pl/documents/10613/0/zasady%20przenoszenia.pdf

 

zasady przyjęć i kryteria kwalifikacji na rok 2016/2017

Przykłady części testowej Sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta:

Test kwalifikacyjny 2015

Test kwalifikacyjny 2014

Test kwalifikacyjny 2013

Test kwalifikacyjny 2012

Test kwalifikacyjny 2011

Test kwalifikacyjny 2010

Test kwalifikacyjny 2009
Test kwalifikacyjny 2008 – Studia dzienne
Test kwalifikacyjny 2005 – Studia dzienne
Test kwalifikacyjny 2004 – Studia dzienne

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA

zasady przyjęć i kryteria kwalifikacji na rok 2016/2017