PRZEDMIOT ARCHITEKTURA ŚRODOWISKO

 • English

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Konferencja jest planowaną kontynuacją spotkań z lat 2015-2016, integrujących przedstawicieli
  różnych dziedzin sztuki i dyscyplin projektowych, takich jak wzornictwo, architektura wnętrz,
  architektura i urbanistyka. Oprócz podkreślanego w poprzednich edycjach kontekstu związanego z
  kształceniem i dydaktyką, czyli nauczaniem w sztukach projektowych, będzie ona okazją do
  szerszego rozwinięcia tematu teorii i praktyki projektowania.


  Tym razem chcemy też wprowadzić do dyskusji wątek środowiskowy, czyli zastanowić się nad
  zagadnieniem obecności problematyki społecznej i proekologicznej w projektowaniu. Rozważając rolę
  Design we współczesnym świecie, można za Timem Brownem zadać pytanie: na ile projektowanie
  jest metodą rozwiązywania problemów projektowych, a za Dejanem Sudjicem: co jest dziś
  prawdziwym luksusem – posiadanie pewnych rzeczy czy raczej rezygnacja z nich? Warto, wydaje się,
  zastanowić się głębiej nad kwestią, co postawa przyjazna środowisku zmienia w podejściu do
  projektowania. Czy ograniczenie lub zaniechanie działania może być sposobem na projektowanie?
  Czy projektowanie musi oznaczać tworzenie nowych rzeczy, czy może być elementem procesu
  zmiany i przekształcania? Na ile zasada Reduce, Reuse, Recycle, Recover (4R) obecna jest w
  projektowaniu?


  Inkluzywność projektowania i jego procesualny charakter są kolejnym podejmowanym wątkiem
  debaty. To proces z jego złożonością przebiegu oraz bogactwem implikacji towarzyszących, a nie
  wyizolowany akt twórczy ukazuje formę przebiegu zmian w przestrzeni. W architekturze oznacza to
  zrównoważenie twórczego talentu rzemiosłem rozumianym jako zaawansowana umiejętność.
  Wówczas treść zawarta w obiekcie pozostaje zgodna z oczekiwaniami i czytelna dla odbiorców. W ten
  sposób przestrzeń idei współistnieje z egzystencjalnym aspektem przestrzeni zamieszkiwania.
  Pytanie, czy ten rodzaj myślenia o działaniach w przestrzeni ujawnia się podobnie w każdej
  zasugerowanej skali?


  Wzorem lat ubiegłych zajmować się będziemy różnymi skalami projektowania: od przedmiotu, poprzez
  architekturę, po środowisko naturalne i zbudowane.

  Debata konferencyjna odbędzie się w trzech panelach tematycznych: PRZEDMIOT,
  ARCHITEKTURA, ŚRODOWISKO, każdorazowo podejmując poddane wątki i próbując poszukiwać
  odpowiedzi na zadane pytania.

  Termin konferencji: 26.04.2017
  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: pas.conference2017@gmail.com
  do dnia 28.02.2017
   
  z poważaniem w imieniu komitetu organizacyjnego, 
   
  dr hab. inż. arch. Robert Idem 

   

  Szczegółowe informacje w plikach poniżej:

  PAS_Konferencja_INFO_2017_PL.pdf

  PAS_Formularz_rejestracyjny_2017_PL.doc

  Wytyczne dla autorów publikacji.pdf

  Prawa autorskie.pdf

  Detailed information in the files below: 

  PAS_Conference_INFO_2017_EN.pdf

  PAS_Registration_Form_2017_EN.doc

  Guidelines for authors.pdf

  Copyright.pdf