Pracownicy Katedry Projektowania Środowiskowego

dr hab. inż. arch. Robert Idem

Kierownik Katedry   

Gmach Główny,

pokój 358

robidem@pg.gda.pl
(58) 348 60 93

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Baranowski

(Profesor emeritus)

Gmach Główny,

pokój 371

(58) 347 14 88

dr hab. inż. arch. Bogna Lipińska

Adiunkt

Gmach Główny,

pokój 511

bognali@pg.gda.pl
(58) 347 25 02

dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys

Adiunkt

Gmach Główny,

pokój 414

jsoltys@pg.gda.pl

(58) 347 12 48

dr inż. arch. Anna Górka

Adiunkt

Gmach Główny,

pokój 372

anngorka@pg.gda.pl
(58) 348 60 94

dr inż. arch. Joanna Poczobut

Adiunkt

Gmach Główny,

pokój 372

jpocz@pg.gda.pl

(58) 348 60 94

dr inż. arch. Krzysztof Szarejko

Starszy wykładowca

Gmach Główny, 

pokój 358

kszare@pg.gda.pl
(58) 347 19 64

dr inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska

Adiunkt

Gmach Główny, 

pokój 358

dowojan@pg.gda.pl
(58) 347 19 64

mgr inż. arch. Tomasz Zmijewski

Asystent       

Gmach Główny, 

pokój 358

tomasz.zmijewski@pg.gda.pl
(58) 347 19 64

Współpracownicy i doktoranci:

 

dr inż. arch.Hubert Szneider

mgr inż.arch. Joanna Bober

mgr inż.arch. Paweł Kleczek

mgr inż.arch.Wojciech Mielnik

mgr inż.arch. Anna Stasiak

mgr inż.arch. Maura Zaworska